Progress: 0/1
Procedura de înființare a firmei în Republica Moldova. Pasul 1 presupune?
 • Prima etapă presupune alegerea tipului de produse pe care compania dvs. le poate vinde
 • Prima etapă presupune alegerea tipului de activitate pe care compania dvs. o va întreprinde
 • Prima etapă presupune alegerea tipului de activitate pe care compania dvs. o va întreprinde
 • Nu există prima etapă

Hint


Presupune alegerea tipului de companie cel mai potrivit necesităților dvs.

Excelent!

+1

În secolul 21, afacerile sunt puternic influențate de fenomenul globalizării. Lumea este din ce în ce mai conectată și hotarele dintre țări sunt mai șterse ca oricând, ceea ce le oferă antreprenorilor din întreaga lume nenumărate opțiuni de alegere în privința locației în care să-și înregistreze compania.

Republica Moldova este o locație care încă nu este recunoscută ca o destinație de afaceri și ca o opțiune ce satisface cerințele antreprenorilor. Dar aceasta are o mulțime de avantaje în ceea ce privește înființarea și gestionarea companiilor, unele dintre ele fiind: impozite reduse comparativ cu restul țărilor din Europa.

Înființarea unei noi firme poate fi adesea o experiență neplăcută, în special dacă nu ați mai gestionat o afacere până acum sau dacă sunteți deja implicat în alte proiecte solicitante intelectual și energetic.

 În doar 3 zile și 3 pași, ideea dvs. poate deveni o entitate juridică care își poate începe activitatea spre calea sa de succes.


Pasul 1
Prima etapă presupune alegerea tipului de activitate pe care compania dvs. 

O societate cu răspundere limitată (S.R.L.) este constituită de una sau mai multe persoane fizice printr-un acord scris care include prevederi referitoare la conducere, atribuirea resposabilităților și repartizarea profiturilor și pierderilor. Este potrivită pentru majoritatea afacerilor comerciale, poate funcționa oriunde în lume și poate desfășura aproape orice tip de activitate cu excepția celei din domeniul bancar și cel al asigurărilor.

O societate pe acțiuni (S.A.) este societatea comercială al cărei capital social este în întregime divizat în acţiuni şi ale cărei obligaţii sînt garantate cu patrimoniul societăţii. Acest tip de companie poate funcționa oriunde în lume și este potrivită pentru orice tip de afacere, dar necesită un capital inițial mai mare.

O întreprindere individuală (Î.I.) presupune un individ sau un cuplu căsătorit care întemeiază o afacere. Aceasta este cea mai obișnuită structură  a companiilor, datorită faptului că este ușor de întemeiat și operat, atribuindu-se mai puține controale și impozite mai mici.  Cu toate acestea, proprietarul afacerii este responsabil de toate datoriile suportate de companie.

Următoarea întrebare

Ai fost aproape!

Utilizează butoanele de ajutor sau
mergi la următarea întrebare.

Următoarea întrebare

Al doilea pas pentru înfiinţarea unei firme în Republica Moldova este ?
 • Deschiderea unui cont bancar la Moldindconbank
 • Deschiderea unui cont bancar la Moldova-Agroindbank
 • Deschiderea unui cont bancar la Victoriabank
 • Camera Înregistrării de Stat

Hint


Aici va trebui să depună o cerere tipizată pentru înregistrarea firmei.

Excelent!

+1

Înarmat cu actul de identitate şi contractul de închiriere al adresei juridice, viitorul om de afaceri trebuie să facă un drum la Camera Înregistrării de Stat. În Chişinău această instituţie se găseşte pe bulevardul Ştefan cel Mare la numărul 73. Aici va trebui să depună o cerere tipizată pentru înregistrarea firmei.

Taxele de înregistrare depind de perioada în care se doreşte ca firma să devină funcţională. În Republica Moldova o firmă poate fi înfiinţată în 5 zile sau 24 de ore.

Următoarea întrebare

Ai fost aproape!

Utilizează butoanele de ajutor sau
mergi la următarea întrebare.

Următoarea întrebare

Al treilea pas pentru înfiinţarea unei firme în Republica Moldova este?
 • Contul bancar şi înregistrarea la fisc
 • Doar contul bancar
 • Doar înregistrarea la fisc
 • Nu există pasul 3

Hint


Noua firmă va avea nevoie de deschiderea unui cont bancar.

Excelent!

+1

Pentru a-şi putea începe activitatea, noua firmă va avea nevoie de deschiderea unui cont bancare, care se poate face la orice bancă comercială. De asemenea, contul şi noua firmă vor trebui înregistrate la fisc, la circa în domeniul căreia se află adresa juridică a firmei. Înregistrarea la fisc şi activarea contului bancar durează teoretic trei zile, însă practic procedura poate fi încheiată în mai puţinde 48 de ore de la depunerea actelor.

Următoarea întrebare

Ai fost aproape!

Utilizează butoanele de ajutor sau
mergi la următarea întrebare.

Următoarea întrebare

Cele mai întâlnite forme juridice ale afacerii sunt ?
 • Întreprinzătorul individual / Cooperativa de producţie / Societatea în comandită.
 • SRL.
 • ÎI.
 • Întreprindere Individuală/ ÎI și societatea cu răspundere limitată/ SRL.

Hint


Este vorba despre întreprinderea care aparține cetățeanului cu drept de proprietate privată și societatea comercială cu personalitate juridică cu capital social care este divizat în părţi sociale.

Excelent!

+1

Întreprinderea Individuală sau Î.I. este întreprinderea care aparține cetățeanului cu drept de proprietate privată, sau membrilor familiei acestuia, cu drept de proprietate comună. Patrimoniul Î.I. se formează pe baza bunurilor cetățeanului sau a familiei și a altor surse care nu sunt interzise de lege. Orice întreprindere individuală are un patrimoniu inseparabil de bunurile personale ale antreprenorului.

Avantaje
-  Fondarea Î.I. este simplă și rapidă.
-  Modalitate simplă de ținere a evidenței contabile;
-  Costul serviciilor de contabile reduse la minim.

Dezavantaje  
-  Răspundere nelimitată față de terți (proprietarul răspunde cu toate bunurile sale personale împotriva potențialilor creditori. Acest lucru înseamnă că, în caz de faliment, creditorii pot revendica asupra bunurilor personale (casă, mașină) și pe cele ale soțului, dacă există regimul comunității de proprietate.


Societatea cu răspundere limitată (S.R.L.):
Societatea cu răspundere limitată sau SRL-ul  este societatea comercială cu personalitate juridică cu capital social care este divizat în părţi sociale, conform actului de constituire şi cu  obligaţii care sunt garantate cu patrimoniul societăţii.

S.R.L.-ul poate fi constituit atât de către o singură persoană cât și de mai multe persoane. Aceștia convin să pună de comun anumite bunuri sau mijloace bănești pentru a desfășura activitatea de întreprinzator  și a obține beneficii.

Avantaje  
-  Posibilități ample de atragere a investitorilor străini;
-  Întreprinderea răspunde pentru obligaţii doar cu patrimoniul său propriu, iar asociaţii nu răspund pentru obligaţiile întreprinderii.

Dezavantaje
-  Administrarea întreprinderii este una destul de complicată și anevoioasă;
-  Societățile trebuie să țină contabilitatea în partidă dublă, acest lucru implică costuri mai mari și eforturi organizatorice mai mari.

Următoarea întrebare

Ai fost aproape!

Utilizează butoanele de ajutor sau
mergi la următarea întrebare.

Următoarea întrebare

Investitorii străini din Republica Moldova pot obține ... ?
 • permis de ședere
 • sancțiuni
 • cetățenie
 • nimic esențial

Hint


Este acordat cetățenilor străini care vor efectua următoarele tipuri de investiții financiare:

- În fondul de dezvoltare durabilă din Republica Moldova cu investiții de 100 de mii de euro;

- În domeniile de dezvoltare strategice cu investiții de 250 de mii de euro;

Excelent!

+1

Ești cetățean străin, dorești să dechizi o afacere în Republica Moldova și să obții permis de ședere?

Află condițiile de aplicare pentru obținerea permisului de ședer cu drept de Investiții străine, pentru un termen mai mare de 90 de zile.

Dreptul  de ședere provizoriu este acordat cetățenilor străini care vor efectua următoarele tipuri de investiții financiare:

- În fondul de dezvoltare durabilă din Republica Moldova cu investiții de 100 de mii de euro;
- În domeniile de dezvoltare strategice cu investiții de 250 de mii de euro;


Actele necesare pentru depunerea solicitării privind acordarea permisului de ședere sunt:
1) cerere  privind acordarea dreptului de ședere;
2) copie pașaport național al cetățeanului străin;
3) copie extras din registrul de stat al companiei fondate;
4) copiile formularelor statistice „Cu privire la investiții” (Nr.1- invest) și „Mobilitatea salariaților și  locurile de muncă”, care să confirme efectuarea investiției sau deschiderea locurilor de muncă;
5) originalul cazierului juridic din țara de origine,legalizat/apostilat, tradus în limba de stat și autentificat notarial sau consular;
6) originalul și copia dovezii spațiului de locuit;
7) copia asigurării medicale;
8) copia grupei sanguine;
9) o poză color, mărimea 3x4.

Actele se depun cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului de aflare legală în Republică Moldova și se examinează în decurs de 30 zile.

 

Prelungirea permisului de ședere provizoriu se poate efectua în scop de muncă pentru persoanele ce dețin  funcții de conducere.

Perioada pentru care va fi acordat dreptul de ședere va fi în funcție de valoarea investițiilor sau numărul de locuri de muncă create de către Investitor.

Următoarea întrebare

Ai fost aproape!

Utilizează butoanele de ajutor sau
mergi la următarea întrebare.

Următoarea întrebare

Una din cele mai potrivite locații pentru înființarea unei companii, nepopulară încă pentru Europa, este .. ?
 • Bulgaria
 • Romania
 • Republica Moldova
 • Ucraina

Hint


Stat ce nu intră în Uniunea Europeană.

Excelent!

+1

Republica Moldova are doar avantaje pentru înființarea și gestionarea unei firme: taxele mici în comparație cu restul țărilor din Europa, flexibilitatea de lucru a instituțiilor de stat, raportarea online a tuturor rapoartelor contabile, posibilitatea utilizării semnăturii electronice, sistemele bancare dezvoltate, sunt doar câteva din beneficiile țării pentru antreprenori.


Cele mai importante avantaje privind deschiderea unei companii în Republica Moldova.

1. POLITICA FISCALĂ FAVORABILĂ
Antreprenorii din Republica Moldova pot să aleagă dintre două modalități de impozitare:

Modalitatea nr. 1: Compania are statut de neplătitor TVA și achită 4% din rulajul total al încasărilor. Această modalitate de impozitare este valabilă dacă rulajul anual în decursul unei luni( și consecutiv) este mai mic de 60.000 €. Dacă rulajul este depășit, automat se aplică modalitatea nr. 2 de impozitare.

Modalitatea nr. 2: Compania este plătitoare de TVA și achită 12% din profitul brut înregistrat.

Impozitele pe profit se achită odată pe an, la data de 25 martie a anului viitor.

Profitul se calculează în felul următor: din total  venituri se scad total cheltuieli (care se demonstrează a fi folosite în activitatea companiei).

Modalitatea nr. 1 este avantajoasă dacă compania înregistrează  un profit mare și are puține cheltuieli. Aceasta nu este potrivită pentru companii cu rulaj mare.

Modalitatea nr. 2 este avantajoasă atunci când compania are rulaje mari de încasări.

Persoanele fizice nerezidente care deschid o companie în Republica Moldova, pot calcula profitul  companie sub forma de dividende, achitând doar 6% din suma totală extrasă.

În concluzie, dacă un nerezident deschide o companie în RM și dorește să extragă în numerar profitul obținut, achită în total doar 18% (12% în calitate de persoană juridică și 6% în calitate de persoană fizică).

Are dreptul sa obțină dividende orice asociat sau acționar al companiei.

Următoarea întrebare

Ai fost aproape!

Utilizează butoanele de ajutor sau
mergi la următarea întrebare.

Următoarea întrebare

Ce reprezintă S.A. ?
 • Aceasta este o societate de capitaluri, asociații răspund pentru pierderile societății doar în limita acțiunilor deținute
 • Este o formă legală de companie, o anumită formă de persoană juridică, care are o răspundere limitată în fața legii și față de proprietarii acesteia
 • Este o formă ilegală de companie
 • Aceasta este o societate bazată pe capital străin

Hint


Este una din formele de societate comercială cu o largă reglementare și implementare pe plan internațional.

Excelent!

+1

Societatea pe acțiuni (abreviat SA sau S.A.) este una din formele de societate comercială cu o largă reglementare și implementare pe plan internațional. Aceasta este o societate de capitaluri, asociații răspund pentru pierderile societății doar în limita acțiunilor deținute.

Astfel spus, asociații nu pot pierde mai mult decât au investit.

Următoarea întrebare

Ai fost aproape!

Utilizează butoanele de ajutor sau
mergi la următarea întrebare.

Următoarea întrebare

O firmă de contabilitate sau un contabil?
 • Nu am nevoie de contabil
 • O firmă de contabilitate
 • Contabil fără experiență

Hint


Pentru a te putea concentra pe obiectivele afacerii tale trebuie să lași evidența contabilă pe mâini bune.

Excelent!

+1

Spre deosebire de angajarea unei firme, un contabil angajat uneori poate întâlni anumite greutăți. Toată responsabilitatea de partea financiară cade pe umerii lui  sau chiar ai administratorului. 

Serviciile unei firme de contabilitate îți garantează însă experiență căpătată în timp.

Iată doar câteva avantaje de a colabora cu o firmă de contabilitate:

EXPERIENȚĂ  
• În relațiile cu autoritățile statului;
• În relațiile cu organismele de control financiar, fiscal;
• În aplicarea noutăților legislative;
• În gestionarea situațiilor de criză și a termenelor limită;
• În minimizarea taxelor și impozitelor;
• În alegerea soluțiilor care duc la maximizarea profitului.


COSTURI MICI                                                                                  
• Fără costuri salariale și impozite necesare pentru un contabil angajat;
• Eliminarea costurilor necesare deplasărilor către autoritați;             • Fără cheltuieli pentru spațiu, mobilier, tehnică de calcul, birotică;
• Fară cheltuieli pentru  programele de contabilitate de bază;        
• Evitarea amenzilor ce pot surveni din lipsa de profesionalism.


ACTIVITATE FĂRĂ PAUZĂ  
• Contabilul angajat  poate pleca în concediu medical, de odihnă, o firmă de contabilitate are activitate continuă;
• Lucrările de evidență contabilă sunt supravegheate  și sunt eliminate eșecurile;
• Sunt eliminate riscurile unor declarații nedepuse la timp;
• Se asigură tehnica aferentă: imprimantă, xerox, fax, calculator; conexiunea la Internet;
• Datorită experienței putem recomanda cele mai potrivite programe de evidență contabilă pentru afacerea ta.


TRANSFER DE RESPONSABILITATE
• Responsabilitatea evidenței contabile revine integral firmei de contabilitate;
• Firma de contabilitate este obligată să dețină o asigurare profesională care în caz de necesitate va despăgubi daunile prin achitarea penalităților și amenzilor;
• Se asigură arhivarea și păstrarea documentelor în condiții corespunzătoare;
• Vei putea înceta contractul cu firma de contabilitate atunci când nu mai ești mulțumit.


ECONOMISIREA TIMPULUI
• Vei avea încrederea în capacitatea profesională a societaţii de contabilitate şi te vei elibera de supravegherea zilnică a unui contabil angajat;
• Te vei concentra asupra activităţii care aduce  profit şi pentru a dezvolta afacerea.

Ideea de a angaja un contabil are și ea avantajele ei:
1. Este vorba de o persoană care se dedică în totalitate doar firmei tale, cel puțin în orele de stat la birou;
2. Cu un contabil pe care-l angajezi poți avea o relație ceva mai strânsă și împreună să luați deciziile cele mai bune;

Următoarea întrebare

Ai fost aproape!

Utilizează butoanele de ajutor sau
mergi la următarea întrebare.

Următoarea întrebare

Care sunt trăsăturile unui contabil PROFESIONIST ?
 • Experimentat / Hiperactiv / Mereu online
 • Experimentat și recomandat / Informat și flexibil / Gestionează corect timpul / Concentrat pe clienți / Etică puternică
 • Nu are nevoie de trăsături speciale!

Hint


O afacere la început de cale presupune decizii riscante, curaj, răbdare și profesionalism.

Excelent!

+1

Iată 10 din calitățile contabilului de care ai nevoie:

1. Experimentat și recomandat. Experiența căpătată în timp face diferența dintre un simplu contabil și unul de încredere. Dar totodată un contabil experimentat nu se afirmă doar printr-un portofoliu bogat ci și prin recomandările oamenilor cu care a colaborat, factor ce sporește credibilitatea.


2. Mereu informat și flexibil. Un contabil de încredere trebuie să se informeze regulat în privința schimbărilor legislative care se produc. Acesta este conștient că în momentul în care studiile sunt finalizate, nu se termină și învățatul. Un contabil trebuie să fie  flexibil, adică să aibă capacitatea de a se adapta oricărui program de lucru.


3. Are capacitatea de a comunica ușor. Pentru a crește gradul de încredere al clienților, un bun contabil menține  relații bune cu aceștia și să le preîntâmpine orice nevoie. Un contabil care este capabil să formuleze ideile lui pe înțelesul oricărui client este mereu în căutare. O comunicare eficientă va spori încrederea clienților.


4. Gestionează corect timpul. Contabilii joacă un rol foarte important în procesul de luare a deciziilor  pentru profitabilitatea unei afaceri. În afară de managementul financiar, aceștia se confruntă cu multe alte sarcini minuțioase. Având un timp bine gestionat, contabilii reușesc să analizeze la rece orice situație pentru a lua cele mai bune decizii.


5. Obiective. Un contabil bun deține cunoștințe aprofundate astfel încât reușește să gestioneze corect situația financiară a fiecărui client. Un contabil oferă încredere atunci când activitatea este pe principiul corectitudinii și nu lasă subiectivismul să îi afecteze lucrul.


6. Concentrat pe clienți. Un contabil bun este expert nu doar in cifre, el înțelege industria, sectorul și clientul amănunțit. Înțelegând cerințele unei afaceri va putea oferi cele mai bune sfaturi pentru a fideliza clienții, iar recomandările pozitive nu se vor lăsa mult așteptate.


7. Etică puternică. În afară de etica muncii, un puternic sentiment de integritate este o trăsătură primordială care sporește încrederea în munca unui contabil. Un bun specialist  va asigura păstrarea informațiilor confidențiale iar numerele cu care lucrează trebuie să fie corecte și exacte.


8. Creativitate extremă. Un bun specialist trebuie să vină și cu idei mai ales într-o lume în continuă schimbare. De asemenea trebuie să aibă strategii pentru depășirea obstacolelor și desigur să se ocupe cu dificultăți financiare. Un contabil învață în continuu, pentru a ține pasul cu dezvoltarea în domeniul lor.


9. Atent la detalii. Un contabil specialist are capacitatea de a lua cele mai rapide decizii, dar cu o mare atenție asupra detaliilor.


10. Harnic. Această calitate este crucială în activitatea unui contabil.  Ar trebui să fie o a doua natură pentru ei și nu ceva ce trebuie să li se amintească în mod constant. Fiind nevoit să treacă de la un raport financiar la altul, contabilul trebuie să știe “să mânuiască” cu grijă proiectul fiecărui client în parte.

Următoarea întrebare

Ai fost aproape!

Utilizează butoanele de ajutor sau
mergi la următarea întrebare.

Următoarea întrebare

Ce înseamnă o adresă juridică virtuală?
 • Este un instrument ideal pentru cei care au nevoie de un spațiu de birouri și doresc să gestioneze afacerea într-un mediu mai puțin eficient
 • Este un instrument ideal pentru cei care au nevoie de un spațiu de birouri
 • Este un instrument ideal pentru cei care nu au nevoie de un spațiu de birouri, dar doresc să gestioneze afacerea într-un mediu exlusivist

Hint


Se adresează afacerilor nou create, oamenilor din străinătate care vor să cucerească piața RM, companiilor fără personal, precum şi afacerilor la domiciliu. 

Excelent!

+1

Adresă juridică virtuală sau oficiu virtual este un instrument ideal pentru cei care nu au nevoie de un spațiu de birouri, dar doresc să gestioneze afacerea într-un mediu exlusivist.  Se adresează afacerilor nou create, oamenilor din străinătate care vor să cucerească piața RM, companiilor fără personal, precum şi afacerilor la domiciliu.  Ideea de birou virtual a devenit deja un trend mai ales printre afacerile care se află la început de cale.


Avantajele unui oficiu virtual sunt numeroase, iată câteva dintre ele: 

• Economisești, nu vei plăti suplimentar pentru servicii comunale sau alte servicii de întreținere a unui oficiu;
• Oferi credibilitate clienților, o afacere găzduită la domiciliu prezintă anumite dubii;
• Adresă prestigioasă de business, în cazul Vitual Office, adresă în centrul Chișinăului;
• Înregistrarea rapidă a firmei.

Mai mult decât atât închirierea unui oficiu virtual presupune un pachet întreg de servicii care oferă toate beneficiile pe care le acordă un oficiu real. De exemplu, procurând un pachet de servicii integral, obții nu doar adresă juridică în centrul capitalei, ci și un număr de telefon individual la care se răspunde cu numele companiei tale sau alte beneficii cum ar fi:
• Asistenţă administrativă şi de secretariat;
• Redirecționarea apelurilor;
• Administrarea corespondenţei poştale şi electronice și avizarea despre primirea acesteia;
• Cutie personală de păstrare a documentelor;
• Acces la printer/xerox/scanner/fax.

Următoarea întrebare

Ai fost aproape!

Utilizează butoanele de ajutor sau
mergi la următarea întrebare.

Următoarea întrebare